O nás | Occollo
please wait...
CEO

Our platform comes from the belief that everyone deserves an easier, smarter and more reliable way to invest their money.
With the help of the IT platform, we want to rebuild the entire investment system and thus provide individual investors with a more efficient path.
 

Maroš Breda. CEO

 

Who is behind the occollo?

Employee photo Linkedin

Maroš Breda

CEO

For more than 15 years, I have been creating efficient and cohesive teams with innovative ideas and experience, with the...

Během více než 15 let, vytvářím výkonné a soudržné týmy s inovativními nápady a zkušenostmi, s vedením a řízením strategických projektů. Pracoval jsem pro několik společností se zaměřením na real estate a private equity. Řídil jsem vývoj pro PPF Group (divize nemovitostí), ECM nebo Telorer Private Equity Fund a také jsem působil jako správce aktiv pro společnosti HSBC NF / Metro Holdings v Číně.

More
Méně
Employee photo Linkedin

Robert Hošťálek

Legal advisor

I studied law at the Faculty of Law, Charles University, and I have been dealing with real estate law continuously for 1...

Vystudoval jsem právo na Právnické fakultě UK a nemovitostním právem se zabývám nepřetržitě 17 let. Pracuji jako samostatný advokát. Baví mě tvůrčí práce, výroba smluv na míru. Pracoval jsem zejména pro developerské a finanční skupiny.

More
Méně
Employee photo Linkedin

Eva Dillingerová

 

Since 2000, I have been financing development projects. I enjoy setting the best path in the area of financial resources...

Od roku 2000 se zabývám financováním developerských projektů. Baví mě nastavit tu nejlepší cestu v oblasti finančních zdrojů, na jejímž konci je úspěšně dokončený projekt a spokojený investor. Připravuji studie proveditelnosti a analyzuji, která z variant budoucího vývoje projektu je ta nejlepší.

More
Méně
Employee photo Linkedin

Kateřina Šmídová

 

In 2006 I graduated from the University of Economics in Prague. The main study specialization was business economics and...

V roce 2006 jsem ukončila studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hlavní studijní specializací byla podniková ekonomika a management, vedlejší pak marketing. V roce 2009 jsem se natrvalo ustálila v oblasti financí. Ve svém zaměstnání se spolupodílím především na přípravě cash-flow plánů, rozpočtů a reportingu. Vždy se řídím snahou vytvořit co nejlepší analýzu tak, aby všechny křížové kontroly vycházely. Nyní jsem již rok aktivně zapojena do developerského oboru - oddělení financí.

More
Méně
Employee photo Linkedin

Kristýna Kořínková

 

I graduated from high school and university focused on marketing and communication, I have been working in marketing for...

Vystudovala jsem střední i vysokou školu zaměřenou na marketing a komunikaci, v marketingu pracuji více jak 5 let. Zkušenosti mám ze společností, které působí v poskytování sídel a prodeje ready-made společností, obchodníka s cennými papíry, dvou investičních fondů, IPO a real estate developmentu. Poradím si s online kanály i kanály offline. Byla jsem zodpovědná za nové korporátní weby, online kampaně, či celé korporátní identity. Na mé práci mě baví její rozmanitost.

More
Méně
Employee photo Linkedin

 Tereza  Mckenzie

 

In 2011 I graduated from the Czech Technical University in Prague with a focus on construction management. Then I spent ...

V roce 2011 jsem ukončila studium na univerzitě ČVUT v Praze se zaměřením na stavební management. Poté jsem strávila několik let v Londýně s cílem zdokonalit se v angličtině. Baví mě rozmanitá práce a Asset management mi toto přináší. Koordinování technických projektů, které jsou zakončeny úspěchem a spokojeností na všech stranách, je mou největší motivací.

More
Méně
Employee photo Linkedin

Jan Zigáček

 

Since 2016, I have worked as a sales representative for Partners Financial Services. I led a small team of advisors who ...

Od roku 2016 jsem působil jako obchodní zástupce společnosti Partners Financial Services. Vedl jsem menší tým poradců kteří měli na starost práci s klienty a vedl jsem školení pro investiční produkty a týmy. Zkušenost mám i v B2B modelu z firmy Nowy styl group, kde jsem se staral o vybavení administrativních budov. Momentálně mám v occollu na starost distribuční sítě a práci s investory. Na mé práci mě baví potkávání zajímavých lidí a potenciálních kontaktů.

More
Méně
Employee photo Linkedin

Jakub Baštýř

socialmedia specialist

They have been on social networks for over 10 years as a user. I gained my first experience managing social networks in ...

Na sociálních sítích se pohybuji už přes 10 let jako uživatel. Své první zkušenosti se správou sociálních sítí jsem získal v roce 2013, kdy jsem 2 roky spravoval YouTube účty. Později jsem se rekreačně věnoval tvorbě obsahu na Facebooku a Instagramu. Z rekreační aktivity se to přehouplo ve full-time zaměření a správou sociálních sítí se nyní živím."

More
Méně
Employee photo Linkedin

Petr Cieslar

construction manager

I have been working in the construction sector, which I graduated from in Valašské Meziříčí, for more than 20 years. I h...

Více než 20 let se věnuji stavebnímu sektoru, který jsem vystudoval Valašském Meziříčí. V tomto odvětví jsem prošel hned několika růžnými profesemi a dnes mám zkušenosti s kompletními realizacemi projektů. Jsem rád, že mohu nabyté zkušenosti uplatnit ve firmě Occollo ke spokojenosti všech zúčastněných.

More
Méně

Investment Committee

Employee photo
Employee photo
Employee photo
Employee photo

Occollo partners

Equa bank Trinity Bank Finpos RK Finos Software 21, s.r.o. Realitní fond Praha Smart Network HKR International Synergy FG Fio BrikkApp